Konsulent

.

Kunstnerisk rådgivning:

  • Vurdering af muligheder for inddragelse af kunstneriske/æstetiske indslag i byggeprojekter.
  • Udarbejdelse af idé skitser, forslag og beskrivelser.
  • Varetagelse af de kunstneriske/æstetiske indslag, så de indgår i og efterlever målsætningen i projektet.
  • Kunstnerisk rådgivning i byggeprojekter bl.a. som styring og disponering af  farvesætning  i en hektisk virkelighed, hvor forudsætning for en sammenhængende helhed ofte ligger i detaljen.


Farvesætning i produktionsvirksomhed

Farvesætning af produktionsvirksomhed